Köpvillkor

Köpvillkor

Allmänt

Dessa villkor nedan appliceras på alla kunder utom privatpersoner. Denna shop är endast riktad till företag, organisationer, stat, kommun, landsting etc. Vi förbehåller oss rätten att neka köp från privatpersoner.

Priser

Priserna uppdateras löpande i shoppen. Varje pris måste anses vara dagsaktuellt om inget annat är avtalat. Alla priser visas exklusive moms. Frakt tillkommer på varje order om inget annat har avtalats enligt information nedan. Gibon äger rätt att ändra priser i shopen utan föregående avisering. Mellan Gibon och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommit.

Betalning

Betalning sker mot faktura, leasing/finansiering eller via kort. Köp mot faktura eller leasing genomgår sedvanlig kreditprövning innan ordern godkänns.

Fakturan skall betalas inom 30 dagar. Vid försenad betalning har Gibon rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift inkluderat indrivningskostnader.

Produkterna förblir Gibons egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Gibon rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Leverans

Leveranser från Gibons webshop sker inom Sverige och av Gibon eller distributör anlitad transportör eller budfirma med angivna leveransvillkor.

Vi debiterar som standard en fraktkostnad på alla våra leveranser. Detta gäller om inget annat anges. Vi har ett enhetspris på XXX kr för paket som ej är PALL. För Pallfrakt debiteras 499kr. I Kassan visas det slutliga fraktpriset för leveransen.

Då vi i dagsläget främst jobbar med externa distributörer så kan leveranser ske i olika försändelser och också med olika speditörer. Det kan vara, utöver Postnord som är vanligast, Bring, DHL, Schenker, UPS eller annan speditör.

Vid ordrar som läggs på lagerförd vara innan 14.00 behandlar vi vanligtvis ordern samma dag och målet är att den ska kunna levereras nästa dag. Dock kan yttre påverkan göra att detta inte alltid är fallet men vi jobbar kontinuerligt för att minska leveranstiden.

När leveransen lämnar Gibon och dess distributör övergår risken för leveransen till kunden. Gibon bär inget ansvar för försening relaterade till transportör, försening eller restnotering hos tillverkare eller distributör.

När ordern är behandlad hos distributörs lager finns ingen möjlighet att ändra leveransadress. Var noga med att korrekt leveransadress är ifylld innan ordern läggs.

Reklamation & Garanti

Kunden ska vid mottagande av leverans kontrollera produkten och leverans att den är i godtagbart skick samt att produkten är komplett och korrekt. Skulle det vara något felaktigt i leveransen skall detta meddelas Gibon omedelbart, dock inom 5 dagar från leveransdatum samt returnera produkten på av Gibon angivet sätt.

Reklamationen och garantin i sig erbjuds inte direkt av Gibon utan av respektive tillverkare och garantivillkoren för dessa kan skilja sig åt. Detta görs tydligt i specifikationen på respektive produkt. Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta din säljkontakt på Gibon innan köp. Garantiärenden kan hanteras på olika sätt beroende på ärendets natur. Det vanligaste är att de hanteras av tillverkarens verkstad eller en auktoriserad partner till tillverkaren. Gibon står ej för kostnader relaterade till detta under garantitiden.

Det finns två typer av garantiärenden:

  1. DOA, produkten är defekt vid leverans
  2. Övrig garanti

Gällande dessa två typer av ärenden gäller de villkor som Gibon har gentemot tillverkaren. Kundens villkor är desamma som dessa.

Vid reklamation ska kunden kontakta Gibon för instruktioner om vidare förfarande. Vanligt förfarande är att kunden då får ett RMA-nummer som skall användas för att skicka produkten till distributör eller tillverkares avsedda servicepartner. Ett RMA-nummer är inte nödvändigtvis detsamma som att det är en godkänd reklamation utan enbart ett ärendenummer där tillverkare eller distributör godkänt att undersöka produkten.

Returfrakten betalas av kund.

Ett ärendenummer (RMA-nummer) är vanligtvis giltigt i 14 dagar och under den perioden skall produkten ha skickats in till avsedd part.

Vid felaktig reklamation förhebåller sig Gibon rätten att ta ut en undersökningsavgift samt att återsända produkten till kunden och ta ut en fraktavgift för denna. Returer skall återsändas väl förpackade i godkänt emballage. Kunden står för risken för produkten vid transport.

Garanti täcker inte fel som uppstått på grund av yttre påverkan eller förändring av produktens funktion eller utseende.

Garantitiden kan skilja sig mellan olika produkter och tillverkare. Detta specificeras i produktinformationen på respektive produkt. Gibon lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Transportskador

Kunden ska vid mottagande av transporten kontrollera de levererade produkterna. Eventuell transportskada skall omedelbart anmälas till Gibon och transportören. Eventuellt dolda skador skall anmälas så fort som möjligt, senast inom en vecka från mottagandet. Dröjer det längre tid än så förlorar kunden samt Gibon rätt att göra anspråk mot transportören.

Ansvar för fel